Visit Maramures

The land of wooden churches, mythological richness, impressive landscapes and very ancient customs

Home » Informatii utile » ACCESS2MOUNTAIN

ACCESS2MOUNTAIN

 

ACCESS2MOUNTAIN - Proiect international South East Europe

 

Mobilitatea turismului durabil nu este un segment bine dezvoltat în regiunile muntoase, în special în cele din Sud-Estul Europei, întrucât acestea sunt lipsite de suficiente facilităţi de transport care să protejeze mediul şi se confruntă  cu un impact ecologic major cauzat de utilizarea prea intensă în zonă a vehiculelor individuale.

 

Pe baza acestui fapt, a strategiilor naţionale ale UE, precum şi a concluziilor INTERREG, s-a dezvoltat un proiect al cărui lider este Agenţia de Mediu din Austria. Proiectul propus urmăreşte să obţină “accesibilitate a turismului favorabil protejării mediului şi conexiuni către, între şi în cadrul regiunilor sensibile din Alpi şi Carpaţi, de care să beneficieze toţi posibilii utilizatori” prin conştientizarea problemelor existente, dezvoltarea unei cunoaşteri comune şi crearea unei baze de monitorizare. Cu o perspectiva pe termen lung de a dezvolta mobilitatea turismului durabil, vor fi îmbunătăţite conexiunile feroviare şi multimodale şi se vor crea oferte atractive prin măsuri pre-investiţii, activităţi pilot şi investiţii.

 

12 parteneri din 8 ţări (la care se adaugă 4 ASP şi 6 observatori) alcătuiesc echipa acestui proiect, aşadar se va asigura o implicare pe mai multe niveluri, o acoperire largă a macro-regiunilor precum şi un amplu transfer al know-how-ului.  

Detalii despre proiect pot fi gasite pe site-ul oficial al acestuia: www.access2mountain.eu

 

Download Studiu asupra fluxurilor de trafic si a posibilelor soluţii în judeţul Maramureş şi în nordul Carpaţilor Orientali - România

 

 

Achizitii publice

 

05.03.2014 Servicii de organizare eveniment Infotrip - Călătoreşte verde

Autoritatea contractantă, CJIT MaramureşInfoTurism, invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru achizitia de Servicii de organizare eveniment Infotrip Maramures – Călătorește Verde în cadrul proiectului internaţional „Mobilitate şi Turism Durabil în ariile sensibile din Alpi şi Carpaţi” (acronim:  ACCESS2MOUNTAIN), finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională „Sud Estul Europei” (Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii; Domeniul de intervenţie 3.1: Îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare şi secundare de transport), cod proiect: SEE/B/0007/3.1/X.

Documente (download):

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Formulare

 

13.08.2013 Servicii de elaborare a unei strategii şi a unui plan de actiune cu privire la mobilitate în zona periferică a Carpaţilor: România/Maramureş

Autoritatea contractantă, CJIT MaramureşInfoTurism, invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor din caietul de sarcini de mai jos, să depună ofertă ăn scopul atribuirii contractului pentru achiziţia de Servicii de elaborare a unei Strategii şi a unui plan de actiune cu privire la mobilitate în zona periferică a Carpaţilor: România/Maramureş, în cadrul proiectului internaţional „Mobilitate şi Turism Durabil în ariile sensibile din Alpi şi Carpaţi” (acronim: ACCESS2MOUNTAIN), finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională „Sud Estul Europei” (Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii; Domeniul de intervenţie 3.1: Îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare şi secundare de transport), cod proiect: SEE/B/0007/3.1/X.

Documente (download):

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Formulare

 

06.08.2013 Servicii de realizare film cu tema Transport durabil in Maramureş

Autoritatea contractantă, CJIT MaramureşInfoTurism, invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor din caietul de sarcini de mai jos, să depună ofertă ăn scopul atribuirii contractului pentru achiziţia de Servicii realizare film cu tema "Transport durabil în Maramureş", în cadrul proiectului internaţional „Mobilitate şi Turism Durabil în ariile sensibile din Alpi şi Carpaţi” (acronim: ACCESS2MOUNTAIN), finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională „Sud Estul Europei” (Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii; Domeniul de intervenţie 3.1: Îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare şi secundare de transport), cod proiect: SEE/B/0007/3.1/X. 

Documente (download): 

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Formulare

 

28.06.2013 Servicii de dezvoltare de pachete turistice

Autoritatea contractantă, CJIT MmaramuresInfoTurism, invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor din caietul de sarcini de mai jos, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru achizitia de Servicii de dezvoltare de pachete turistice, în cadrul proiectului internaţional „Mobilitate şi Turism Durabil în ariile sensibile din Alpi şi Carpaţi” (acronim: ACCESS2MOUNTAIN), finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională „Sud Estul Europei” (Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii; Domeniul de intervenţie 3.1: Îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare şi secundare de transport), cod proiect: SEE/B/0007/3.1/X.

Documente (download):

Invitatia de participare

Caiet de sarcini

Anexe caiet de sarcini

Formulare

14.11.2012 Lucrari identificare trasee biciclete si marcare in teren

CJIT MaramureşInfoTurism invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru achizitia de Lucrări de identificare trasee pentru biciclete şi marcarea în teren, în cadrul proiectului internaţional ACCESS2MOUNTAIN, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională „Sud Estul Europei”, cod proiect: SEE/B/0007/3.1/X.

Documente (download):

Invitatia de participare

Documentaţia de atribuire

Caiet de sarcini

Formulare

 

 

02.07.2012. Servicii de consultanta si management al proiectului

CJIT MaramuresInfoTurism invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru achizitia de Servicii de consultanţă şi management al proiectului în cadrul proiectului internaţional ACCESS2MOUNTAIN, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională „Sud Estul Europei”, cod proiect: SEE/B/0007/3.1/X.

Documente (download):

Invitatia de participare

Documentatia de atribuire

Caiet de sarcini

Formulare

 

01.06.2012. Elaboration of Final Synthesis Report for Work Package 5

See Request for Proposal here.