Obiectivul turistic al lunii mai: Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare


În regiunea Baia Mare s-au concentrat unele din cele mai bogate zǎcǎminte de minereuri neferoase din aceastǎ parte de lume. Începutul exploatǎrii bogǎţiilor minerale se pierde în negura timpului, probabil, fiind contemporane cu zorii civilizaţiei umane de pe aceste meleaguri.
Zǎcǎmintele din zonǎ au apărut după vulcanismul activ acum 7-15 milioane de ani, rezultând numeroase acumulǎri de minereuri polimetalice (plumb şi zinc), auro-argentifere şi cuprifere. 
Condiţiile specifice au fǎcut ca aici sǎ întâlnim o varietate surprinzǎtoare de specii: zeci de minerale au fost descrise în cadrul zǎcǎmintelor (numai în zǎcǎmântul Baia Sprie au fost întâlnite mai mult de 90 de minerale), în arealul Baia Mare fiind identificate şi descrise în premierǎ mondialǎ nu mai puțin de 9 specii mineralogice: andorit, dietrichit, felsőbanyt, fizelyt, fűlopppit, klebelsbergit, rodocrozit, semseyit şi szmikit.
Unele dintre acestea sunt supranumite „flori de mină”, adică eșantioane minerale recoltate din subteran, formate din unul sau mai multe minerale, cu calități estetice deosebite, datorită concreșterii cristalelor mineralului sau mineralelor, a culorilor, a formelor ori a dimensiunilor de excepție ale unor cristale componente.
Bazele muzeului mineralogic băimărean au fost puse de către Victor Gorduza, care l-a înființat și apoi condus vreme de zeci de ani, aducându-l la ceea ce este acum. În anul 1969 s-a făcut prima achiziție de eșantioane minerale (500 bucăți), ca apoi, prin achiziții și donații succesive să se ajungă azi la peste 20 mii piese. 
În 1974 a avut loc prima expoziție locală de „flori de mină”, în străinătate, eșantioanele băimărene au ajuns pentru prima dată la Viena, în 1982, în anul 1989 a fost organizată prima expoziție de bază în cadrul Muzeului Județean, iar în 1992 s-a deschis Muzeul Județean de Mineralogie, de sine stătător, care, prin valoarea colecțiilor și prin multele expoziții organizate în țară și străinătate, a devenit un reper de prim rang pe harta instituțiilor de profil.
Muzeul este structurat pe patru colecții principale: minerale, minereuri, fosile (cu precădere specimene de floră și faună pliocenă de la Chiuzbaia) și roci (dintre care unele se găsesc doar aici, precum dacitul de Ulmoasa, argila roșie de Poiana Botizei sau andezitul piroxenic de Igniș).
Dintre „florile de mină” expuse în muzeu, se remarcă eșantioanele de: aur nativ (recoltate mai ales din mina Cavnic), cupru și arsen nativ, apoi stibină, rodocrozit, pirită, calcopirită, ametist, cuarț, calcedonie, calcit, baritină, gips, galenă, sfalerit, siderit, tetraedrit, jamesonit, fluorină, wolframit, vivianit, minerale fluorescente etc.
Multe dintre acestea sunt parte a tezaurului național, rarități și unicate pe plan mondial, de o frumusețe ireală, nepământeană, care fac din Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” un obiectiv turistic de prim rang, atât pentru România, cât și pe plan internațional.
*Text: Teofil Ivanciuc

Similar Suggestions

Obiectivul turistic al lunii iunie: Cascada Cailor
Obiectivul turistic al lunii iulie: Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Desești
Cele mai frumoase biserici de zid din Maramureș
Obiectivul turistic al lunii aprilie: Cimitirul Bătrân din Săpânța
Obiectivul turistic al lunii februarie: izvoarele minerale de la Botiza